ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-05-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:20:04 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku - Nazwa elementu do którego przynależy: Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku Administrator Systemu
09:19:36 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku - Nazwa elementu do którego przynależy: Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku Administrator Systemu
09:19:07 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku - Nazwa elementu do którego przynależy: Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku Administrator Systemu
09:18:43 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja dodatkowa za 2022 rok - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacja dodatkowa za 2022 rok Administrator Systemu
09:14:49 Upublicznienie elementu informacja Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku Administrator Systemu
09:14:31 Upublicznienie elementu informacja Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku Administrator Systemu
09:14:13 Upublicznienie elementu informacja Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku Administrator Systemu
09:13:26 Upublicznienie elementu informacja Informacja dodatkowa za 2022 rok Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2023-05-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:55:39 Upublicznienie elementu informacja Informacje podstawowe o jednostce Administrator Systemu